Z kart KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego na przestrzeni 25 lat

Rok 2009 to wspaniały jubileusz powstania Akademickiego Związku Sportowego. Dzięki grupie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w maju 1909 formalnie założyli związek w przyszłym roku możemy świętować 100 lecie tej organizacji.  Rok 2010 to ćwierćwiecze działalności Klubu Uczelnianego AZS w naszej uczelni.

Tak jak Uniwersytet Szczeciński tak i nasz związek powstał na bazie organizacji działającej w strukturze Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Cały ówczesny zarząd z prezesem Wojciechem Hancewiczem byli świadomi, że dołączenie do grona 10 „uniwerków” stawia przed zarządem nowe wyzwania sportowe jak i organizacyjne.

Rok 1986, w związku ze specyfiką Kalendarza Mistrzostw Polski Szkół Wyższych, to jeszcze udział w zawodach ogólnopolskich, pod nazwą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w XIV edycji mistrzostw. W tejże edycji w kategorii szkół pedagogicznych i filii uniwersytetów zajęliśmy I miejsce, a na ten wspaniały wynik złożyły się punkty zdobyte przez piłkarzy i piłkarki ręczne (trener Jacek Marzyński), piłkarzy nożnych (trener Bogdan Baniak), pływaków (trener Jerzy Karaśkiewicz), narciarzy alpejskich (trener Antoni Wysocki), tenisa stołowego (trener Władysław Stępnik), siatkarzy i siatkarek (trener Waldemar Kuczewski), koszykarzy i koszykarki (trenerzy Krystyna i Krzysztof Łukomscy).
Starty w gronie Uniwersytetów to jednak już inna ranga i znacznie większe wymagania sportowe, co potwierdził pierwszy start w XV edycji i odległe miejsce, mimo dobrych startów kilku dyscyplin.

W roku 1986 prezesem KU AZS został student Instytutu Kultury Fizycznej Dariusz Kwiecień. Jego wybór i prezesura zbiegły się z dość trudnymi czasami dla działalności AZS. Ogólny kryzys gospodarki finansowej  państwa odbił się także na możliwościach dofinansowania Klubu przez uczelnię jak i przez Zarząd Główny AZS. Choć utrzymano liczbę sekcji i godzin treningowych, to pojawiły się kłopoty z wyjazdami na zawody „naszych” Mistrzostw Polski, co radykalnie odbiło się na pozycji naszej Uczelni w rankingu ogólnopolskim jak i w pionie uniwersytetów. Siłą rzeczy AZS skupił się w tym okresie na innych działaniach skierowanych na udział w corocznych rozgrywkach Ligi Międzyuczelnianej miasta Szczecina oraz Uniwersjad Lat Pierwszych, gdzie w kilkunastu dyscyplinach rywalizowali studenci wszystkich lat. W tym współzawodnictwie od lat odnosimy sukcesy. Od 1988 roku zajmujemy I miejsca (z małymi wyjątkami, gdy wygrała Politechnika) w generalnej klasyfikacji i rywalizacji międzyuczelnianej w Szczecinie. Nie małą rolę odgrywa tu fakt, że w strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego funkcjonuje Instytut Kultury Fizycznej, a jego studenci w większości są członkami naszych sekcji, co mimo wszystko daje nam lekką przewagę w rywalizacji na terenie miasta Szczecina, jednak na arenie ogólnopolskiej nie jest już tak dobrze.

Rok 1994 to nowy prezes i nowe nadzieje. Marek Bartczak za główny cel swojej działalności postawił sobie przygotowanie naszych sekcji w większym wymiarze do rywalizacji ogólnopolskiej oraz rozwój nowych sekcji sportowych, tak aby jak największa rzesza studentów znalazła dla siebie możliwości spędzania wolnego czasu, uprawiania ulubionej dyscypliny oraz możliwości konfrontowania swych umiejętności ze studentami innych uczelni.
Na bazie wprowadzonego w tym okresie Programu Promocji Sportu Akademickiego finansowanego przez Zarząd Główny AZS pozyskano środki, które stopniowo pozwoliły wprowadzić do oferty naszych sekcji nowe dyscypliny, m.in.: aerobik, karate, ergometr wioślarski, snowboard, trójbój siłowy, streetbasket, siatkówkę plażową, kolarstwo górskie. Program ten funkcjonuje do dziś, dając szanse klubom uczelnianym wprowadzenia do swojej oferty nowych dyscyplin, które aktualnie cieszą się popularnością i zainteresowaniem wśród studentów.

Gdy w 1998 roku prezesem został wybrany student II roku Historii Marcin Spiżewski, klub nasz już powoli piął się w górę klasyfikacji ogólnopolskiej. Powoli procentował wysiłek trenerów i zawodników sekcji, a także kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, dr Władysława Stępnika, który z racji pełnionej funkcji sprawował pieczę nad działalnością AZS w tym okresie. Możliwość pozyskiwania środków z uczelni, Zarządu Środowiskowego, Zarządu Głównego AZS oraz od sponsorów sprawiły, że budżet a jednocześnie możliwości działalności klubu także na terenie uczelni wyglądała bardziej okazale. Namacalnym dowodem na powolne „wychodzenie z dołka” było zajęcie przez nasz klub AZS US XVII miejsca, na 122 sklasyfikowane uczelnie w MPSzW oraz VII, na 14, miejsca w typie uniwersytetów. Jednak nie znaczy to, że o zdobycie wysokiej pozycji w tych rankingach było coraz łatwiej, wręcz przeciwnie. Do punktacji końcowej w następnych latach zaczęto doliczać coraz to więcej dyscyplin, których działalności na naszej uczelni nie prowadziliśmy. Znaczącą pozycję zawdzięczaliśmy wysokiemu poziomowi sportowemu sekcji, które brały udział w mistrzostwach i tym nadrabialiśmy brak punktów w innych dyscyplinach ale na długo to nie wystarczyło. Studencki ruch sportowy radykalnie przyspieszył w pierwszych latach nowego wieku. Powstawało coraz to więcej uczelni prywatnych jak i państwowych, przybywało Uniwersytetów oraz dyscyplin, w których przyszło nam rywalizować. Z pesymizmem zarząd klubu patrzył na te zmiany, gdyż nowy system preferował duże uczelnie o wysokim potencjale finansowym oraz dobrze wyposażone w infrastrukturę sportową.

W roku 2002 nastąpiła radykalna zmiana w Zarządzie Klubu Uczelnianego AZS. Prezesem na dwuletnią kadencję został wybrany prof. zw. dr hab. Wiesław Deptuła. Duży wpływ na działalność klubu  w tym okresie  był fakt mianowania przez JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Zdzisława Chmielewskiego kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, mgr Janusza Blanka. Ukoronowaniem tej współpracy był najlepszy wynik uzyskany w historii   Mistrzostw Polski Szkół Wyższych przez nasz klub. W XXII edycji MPSzW w latach 2002/2004, zajęliśmy VI pozycję wśród 16 sklasyfikowanych Uniwersytetów (w tym czasie nasz US pod względem nauki był na 10 lub 11 miejscu w klasyfikacji na 14 Uniwersytetów w Polsce), a w klasyfikacji generalnej MPSzW odległe XX miejsce na 121 szkół występujących w Polsce, które przystąpiły do rywalizacji.
W tym okresie KU AZS podjął się organizacji jednej z największych imprez w kalendarzu sportowym Zarządu Głównego AZS jakim są Mistrzostw Polski Uniwersytetów w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. Od 23 do 25 kwietnia 2004 roku 16 ekip żeńskich i 15 męskich walczyło o miano najlepszych wśród uniwersytetów. Mimo sukcesu organizacyjnego zawody zakończyły się małym niedosytem, gdyż uważane za faworytki tego turnieju zespół kobiet naszej uczelni przegrał w finale ze studentkami Uniwersytetu Opolskiego. Wśród studentów tryumfował zespół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a na V miejscu ukończyła rywalizację reprezentacja Uniwersytetu Szczecińskiego.
W celu nadania odpowiedniej oprawy Mistrzostwom uroczyste otwarcie zawodów odbyło się na Zamku Książąt Pomorskich, a otwarcia dokonał Prorektor ds. Akredytacji prof. Henryk Babis, zaś w części artystycznej wystąpił chór Uniwersytetu Szczecińskiego. Z imprez towarzyszących przeprowadzono spotkanie towarzyskie dla trenerów i kierowników ekip, gdzie wymieniono poglądy na temat przebiegu mistrzostw oraz organizacji zawodów w następnych latach. Dla studentów przygotowano spektakl teatralny pt.: „Tango” Sławomira Mrożka w wykonaniu studentów Wydziału Humanistycznego oraz spotkanie integracyjne połączone z dyskoteką w klubie: „Hypnoza”.

Mając na uwadze powyższe dokonania organizacyjne i sportowe Zarząd Główny AZS wyróżnił nasz klub przyznając organizację Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w piłce siatkowej kobiet, który odbył się w terminie 10-13 maja 2007r.
Konkurencja była duża. Do miana organizatora kandydowały: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna, Uniwersytet Jagielloński z Krakowa i Politechnika Wrocławska, które dysponują o wiele lepszą bazą sportową niż my. Jednak nieodparte majowe uroki Szczecina, uroczyste Otwarcie w Sali Bogusława Zamku Książąt Pomorskich i spotkanie integracyjne wszystkich ekip w restauracji „Zamkowa” zrobiły duże wrażenie na uczestnikach finałów z całej Polski.
Tak duża ilość startujących w zawodach, około 400 osób, wymagała od organizatorów pozyskania funduszy na organizację nie tylko z Zarządu Głównego AZS a także zaangażowanie środków uczelnianych oraz pozyskanie sponsorów, którzy w różnym stopniu wspomagali organizację i przygotowanie do Mistrzostw. W związku z powyższym mecze turniejowe rozgrywane były na obiektach Politechniki Szczecińskiej oraz SP Nr 35, gdzie jednocześnie na 3 boiskach można było przeprowadzać wszystkie gry eliminacji i fazy finałowej.
Dramaturgia meczu finałowego mogłaby być ozdobą niemalże finału Igrzysk Olimpijskich. Nasze dziewczyny po dwóch zwycięskich partiach przegrały trzy następne sety i z rąk Prorektora ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Józefa Perenca otrzymały srebrne medale w MPSzW. Złoty medal przypadł w udziale studentkom z Politechniki Częstochowskiej.

Po reorganizacji centralnych rozgrywek MPSzW, w 2007 roku zdobyliśmy VIII miejsce (na 223 uczelnie) i wysoką IV pozycję  na 18 uniwersytetów, zaś rywalizację w analogicznych Mistrzostwach w roku 2008 zakończyliśmy odpowiednio na XIV i VII miejscu. Dużym osiągnięciem organizacyjnym jest utworzenie regulaminu i koordynacja poczynań związana ze stypendium sportowym dla studentów, którzy zdobyli medale na zawodach typu Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych, Akademickie Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski oraz zawodach rangi międzynarodowej.

Ale  AZS to nie tylko udział w mistrzostwach Polski czy ligach akademickich.
Staramy się w miarę naszych możliwości kreować i koordynować różnorodne formy aktywności sportowej na naszej uczelni. Od ponad ośmiu lat wraz z Samorządem Studenckim organizujemy Sportowe Juwenalia. Od trzech lat wspólnie koordynujemy Turnieje „Na Najbardziej Usportowiony Wydział Uniwersytetu Szczecińskiego”, które odbywają się w trakcie studenckiego święta a okazały puchar w tej rywalizacji odbiera Dziekan zwycięskiego wydziału na posiedzeniu Senatu US. W roku akademickim 2008/09 studenci po raz czwarty będą walczyli o to trofeum.

AZS to także ligi akademickie organizowane przy współpracy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Przez cały rok każdy student może brać udział wraz ze swoją drużyną w rozgrywkach futsalu, koszykówki czy siatkarskich trójek mieszanych, a finały z udziałem najlepszych drużyn to ozdoba sportowych Juwenaliów Uniwersytetu Szczecińskiego. Od lat największym zainteresowaniem cieszą się  rozgrywki futsalu, gdzie corocznie rozpoczyna rywalizację ok. 40 drużyn a wszystkie mecze rozpalają emocje kibiców i zawodników na każdym etapie rozgrywek.

Cały czas Zarząd KU AZS stara się monitorować zainteresowania sportem i poszczególnymi dyscyplinami wśród studentów aby swoją ofertą sekcji sportowych i imprez uczelnianych wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i sportowym pasjom.
Aktualnie prowadzimy działalność sportową w następujących sekcjach:
– judo,
– lekka atletyka,
– karate schotokan,
– ergometr wioślarski,
– koszykówka kobiet i mężczyzn,
– kolarstwo górskie,
– narciarstwo alpejskie,
– piłka nożna mężczyzn,
– piłka ręczna kobiet i mężczyzn,
– pływanie,
– piłka siatkowa kobiet  i mężczyzn,
– tenis ziemny,
– tenis stołowy,
– wioślarska.

AZS US na przestrzeni tych lat  zmieniał się i ewoluował. Każdy członek zarządu klubu wnosił do niego trochę swojej pasji oraz wizję działania i rozwoju naszej organizacji. Szkoda tylko, że z większością z nich udaje nam się tylko współpracować w trakcie odbywania studiów. Chociaż zdarzają się przypadki, że po zakończeniu studiów i działalności w zarządzie niektórzy z nich utrzymują kontakt z klubem poprzez udział w niektórych imprezach organizowanych przez AZS.

Zarząd Klubu stara się, aby nasi członkowie sekcji mieli jak największe możliwości rywalizacji ze studentami-sportowcami w kraju, a także za granicą. W  latach 1992-1997 nawiązaliśmy bardzo ścisłą współpracę z samorządem studenckim Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Efektem tej współpracy była coroczna wymiana studentów i nawiązanie także pozasportowych  kontaktów. Wymiana obejmowała udział sekcji koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej, wioślarskiej i innych we wspólnych treningach i zawodach, a ukoronowaniem współpracy było coroczne Święto Odry, gdzie w formule międzynarodowego festiwalu sportowego spotykały się uczelnie z różnych państw. Podobna współpracę nawiązaliśmy w roku 1998 z Uniwersytetem w Greisfwaldzie, a nawiązane wówczas sportowe kontakty podtrzymujemy do dziś.

W tym miejscu należy także wspomnieć o tych, których nie ma już wśród nas ale ich praca, zaangażowanie i osiągnięcia wywarły duży wpływ na rozwój i kreowanie pozycji klubu na sportowej mapie Szczecina i Polski. Wieloletni kierownik SWFiS dr Władysław Stępnik to osobowość niezwykła. Były kolarz, wychowany w duchu szlachetnej rywalizacji, człowiek ciepły i wspaniale współpracujący ze studentami, ale jednocześnie wymagający dużo od siebie i swoich współpracowników. Przez kilkanaście lat prowadził sekcję tenisa stołowego, z którą wielokrotnie zdobywał najwyższe laury na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych. Był pomysłodawcą i organizatorem obozów letnich i zimowych, w których sam brał też udział, a pod „jego okiem” wielu studentów nabierało umiejętności narciarskich czy rowerowych. Był cały czas zaangażowany w pracę na rzecz sportu na naszej uczelni oraz rozwój sportu akademickiego w Szczecinie. Znana i ceniona jest jego praca włożona w rozwój akademickiej drużyny koszykówki kobiet, która grała pod szyldem środowiskowego  AZS  w II Lidze .

Mgr Krzysztof Łukomski to legenda w środowisku szczecińskich koszykarzy. Od początku swojej pracy na uczelni zajmował się swoją pasją przekazując w trakcie zajęć w-f  i sekcji KU AZS umiejętności i zamiłowanie do tej dyscypliny. Wielokrotnie prowadzona przez niego drużyna naszej uczelni zdobywała Mistrzostwo Polski Szkół Wyższych wśród uniwersytetów, a w rozgrywkach na terenie Szczecina nie miała sobie równych. Prowadził także przez wiele lat drużyny juniorów i seniorów Pogoni Szczecin, a jego wychowankowi zasilali ligowe drużyny w całej Polsce. Jedną z ciekawszych imprez, której był pomysłodawcą i twórcą to coroczny turniej gier sportowych „Pogoń kontra Uniwersytet Szczeciński”  gdzie oprócz rywalizacji w koszykówkę, piłkę ręczną  i nożną przeprowadzano licytacje i zbiórkę pieniędzy na szczecińskie Domy Dziecka.

Także nieprzewidziane zrządzenie losu wyrwało z naszego grona mgr Jana Miazka. W latach 1989-1991 był kierownikiem Studium W-F i Sportu, a następnie objął sekcję koszykówki po śmierci mgr Krzysztofa Łukomskiego i był kontynuatorem jego sukcesów wzbogacając je o osiągnięcia w turniejach międzynarodowych między innymi we Frankfurcie nad Odrą, gdzie dwukrotnie tryumfowali w rywalizacji ze studentami z Niemiec, Francji i Danii.

W roku 2007 odszedł z naszego grona mgr Tomasz Literski. Ostatnie lata jego pracy to duże zaangażowanie w pracy na rzecz sekcji lekkoatletycznej. Pod jego wodzą zaczęliśmy jako klub uczelniany regularnie brać udział w zawodach rangi mistrzowskiej organizowanej przez akademicką centralę z Warszawy. Efektem tej pracy były wspaniałe starty biegaczy przełajowych, którzy do dziś należą do ścisłej akademickiej czołówki, a w gronie uniwersytetów nie mają sobie równych. Ekipa  lekkoatletów to także krajowa elita. Choć nie zawsze wracali z imprez z medalem w klasyfikacji drużynowej, to zawsze przywozili parę medali indywidualnych i wyniki na wysokim krajowym poziomie.

Osiągnięte w ostatnich latach sukcesy sportowe studentów Uniwersytetu Szczecińskiego zrzeszonych w ASZ Uniwersytetu Szczecińskiego potwierdzają duże zainteresowanie aktywnością fizyczną „żaków z Grodu Gryfa”. Rozbudzone dotychczasowymi osiągnięciami ambicje sportowe skłoniły zarząd KU AZS  oraz trenerów sekcji do zintensyfikowania przygotowań do kolejnych edycji ogólnopolskich zmagań sportowych. Duży nacisk położono szczególnie na pracę w zespołach, które mają teoretycznie największe szanse święcenia triumfów w najbliższych rozgrywkach oraz poszerzenia oferty sekcji sportowych i imprez adresowanych do społeczności akademickiej naszej uczelni. Po XX latach działalności w strukturach naszej „Alma Mater” osiągnęliśmy znaczącą pozycję organizacyjną jako jedna z największych organizacji studenckich w jej strukturach, a wypracowane relacje współpracy pomiędzy władzami Uczelni a naszym klubem są dobrym prognostykiem na dalsze XX … a na pewno więcej lat naszej aktywności.

mgr Cezary Janiszyn – wiceprezes Klubu Uczelnianego AZS
prof. zw. dr hab. Wiesław Deptuła – prezes Klubu Uczelnianego AZS
mgr Wioletta Janiszyn – sekretarz Klubu Uczelnianego AZS