Klub Uczelniany AZS
Uniwersytet Szczeciński

ul. Felczaka 3c
71-412 Szczecin

Sekretariat KU AZS US czynny w godz. 10.oo-14.oo
telefon (91) 444 16 28, 444 16 29

email: swfis@univ.szczecin.pl