FORMULARZ CZŁONKOWSKI ON-LINE

Przynależność do KU AZS US potwierdza legitymacja członkowska Akademickiego Związku Sportowego. Dzięki niej istnieje możliwość korzystania ze zniżek i korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS.

Od sezonu 2021/2022 uruchamiamy nowy system członkowski i legitymacje elektroniczne. Oznacza to, że każdy członek AZS musi się zarejestrować i wyrobić nową legitymację. Aby wyrobić legitymację ISIC-AZS, należy wypełnić formularz. Podczas rejestracji podaj wszystkie potrzebne dane, wybierz swój klub oraz sekcję, wgraj swoje zdjęcie, a całość procesu zakończ elektroniczną płatnością. Musisz zdecydować, czy chcesz mieć legitymację tylko w wersji elektronicznej czy w wersji elektronicznej i tradycyjnej. Pamiętaj, że ta druga opcja wymaga wskazania adresu do wysyłki i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Posiadacz karty AZS w roku akademickim 2021/2022 objęty jest całodobową ochroną na całym świecie z ubezpieczeniem NNW w Grupie PZU
70zł – wariant STANDARD, suma ubezpieczenia 6.500 zł
120 zł – wariant KOMFORT, suma ubezpieczenia 25.000 zł
1100 zł – wariant SPORT, suma ubezpieczenia 65.000 zł