Przynależność do KU AZS US potwierdza legitymacja członkowska Akademickiego Związku Sportowego. Dzięki niej istnieje możliwość korzystania ze zniżek i korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS.

W roku akad. 2018/19 członkowie KU AZS US w ramach opłaty otrzymują:
T-shirt klubowy
Zajęcia w sekcjach sportowych z możliwością udziału w AMP
Korzystanie z siłowni mieszczącej się przy ul. Felczaka 3c w sem. zimowym 2018/19 w następujących terminach:
     poniedziałek – 8.oo -18.3o
     wtorek – 8.oo -9.3o, 16.oo-19.oo
     środa –  9.3o -15.3o
     czwartek – 8.oo- 11.oo
     piątek – 16.15-17.45

Aby wyrobić lub zaktualizować legitymację członkowską należy:

1. Wybrać wariant opłaty, który wiąże się z dodatkowym ubezpieczeniem NNW. Posiadacz karty AZS w roku akademickim 2018/2019 jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w GOTHAER
70zł – wariant STANDARD, suma ubezpieczenia 6.500 zł
105 zł – wariant KOMFORT, suma ubezpieczenia 25.000 zł
700 zł – wariant SPORT, suma ubezpieczenia 65.000 zł

2. Wypełnić odpowiedni formularz internetowy oraz wydrukować go. Należy zwrócić uwagę na poprawność danych osobowych, prawidłowe wskazanie uczelni oraz tryb (wyrabianie legitymacji lub aktualizacja).

3. Zgłosić się do Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Felczaka 3c w godz. 11.oo-14.3o z wydrukowanym formularzem, wyliczoną kwotą pieniędzy i w przypadku wyrabiania legitymacji  podpisaną na odwrocie fotografią.

deklaracja członkowska