Przynależność do KU AZS US potwierdza legitymacja członkowska Akademickiego Związku Sportowego. Dzięki niej istnieje możliwość korzystania ze zniżek i korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS.

W roku akad. 2019/20 członkowie KU AZS US w ramach opłaty otrzymują:
T-shirt klubowy
Zajęcia w sekcjach sportowych z możliwością udziału w AMP

Aby wyrobić lub zaktualizować legitymację członkowską należy:

1. Wybrać wariant opłaty, który wiąże się z dodatkowym ubezpieczeniem NNW. Posiadacz karty AZS w roku akademickim 2019/2020 objęty jest całodobową ochroną na całym świecie z ubezpieczeniem NNW w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
70zł – wariant STANDARD, suma ubezpieczenia 6.500 zł
110 zł – wariant KOMFORT, suma ubezpieczenia 25.000 zł
995 zł – wariant SPORT, suma ubezpieczenia 65.000 zł

2. Wypełnić odpowiedni formularz internetowy oraz wydrukować go. Należy zwrócić uwagę na poprawność danych osobowych, prawidłowe wskazanie uczelni oraz tryb (wyrabianie legitymacji lub aktualizacja).

3. Zgłosić się do Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Wawrzyniaka 15, pokój 10 w godz. 9.oo-15.oo z wydrukowanym formularzem, wyliczoną kwotą pieniędzy i w przypadku wyrabiania legitymacji  podpisaną na odwrocie fotografią.

deklaracja członkowska