Zarząd Związku zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich pracowników US obsługujących program EGERIA o wyrażenie opinii na temat tego programu. Informacja w załączniku.

Egeria

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Związku

Gabriela Chojnacka

 

Członkowie Związku Zawodowego Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uprzejmie informuję,  że Zarząd Związku podjął uchwałę o podwyższeniu kwot zasiłków statutowych.  Podwyżka zasiłków jest zdecydowana i wynosi 100 %  dotychczasowych kwot.
Podwyższone zasiłki wypłacane będą od 1.10.2016 r.
Informuję również, że wysokość składki związkowej nie została zmieniona i wynosi  0,5 % wynagrodzenia brutto. Emeryci płacą składkę 4 zł miesięcznie.


Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Związku

Gabriela Chojnacka

ZASIŁKI   STATUTOWE

►  Urodzenie dziecka                   1400 zł
►  Śmierć pracownika                  1200 zł
►  Śmierć członka rodziny            1000 zł
(współmałżonek, dziecko, rodzice, teściowie)
►  Zapomoga losowa
Powyższe zasiłki przysługują po roku członkostwa.
►  Przejście na emeryturę lub rentę  800 zł (przysługuje po 5 latach członkostwa).

Załączniki:

http://azs.usz.edu.pl/wp-content/uploads/informacja.jpg